Służba Liturgiczna

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

MSZA ŚW. Z PROCESJĄ

31.05. 2018 r. godz. 10:00

Kadzidło                                          Bartek Bącalski

Dominik Lewandowski

Łódka, Węgielki                            Miłosz Nocny

Krzyż                                               Filip Smul

Lampiony                                        Kuba Bącalski

                                                        Dominik Stronikowski

 

Dzwonki ……………………………………………………………                                           

Welon, Korporał, Obrzędy         Hubert Bącalski                            

Tuba                                             Bartosz Śmigiel