UWAGA Ogłoszenie związane z rozprzestrzenianiem się korona wirusa

  • Tak jak w poprzednią niedzielę informacja o Mszach Świętych, maksymalnej liczbie uczestników liturgii (5 osób) i zachęta do skorzystania z dyspensy Księdza Biskupa.
  • Podajemy godziny transmisji Mszy Świętych ze swojej parafii.
  • Przypominamy, że już teraz do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. 7 czerwca 2020 r., można skorzystać z Komunii Świętej wielkanocnej.
  • Podajemy jasny sposób kontaktu z parafią i zachęcamy do odwiedzania strony parafialnej.
  • Krótko informujemy o odpustach przekazanych przez Stolicę Apostolską

DRODZY WIERNI !

Zwracamy się z gorącą prośbą o zrozumienie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych,

które byliśmy zobowiązani wprowadzić w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

i kontynuujemy w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Liczba uczestników Mszy Świętej nie może przekraczać 5 osób,

dlatego prosimy o skorzystanie z dyspensy Księdza Biskupa

i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy Świętej

transmitowanej w telewizji, radiu czy internecie.

Przypominamy o możliwości przyjęcia komunii duchowej.

Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele

zapraszamy wyłącznie te osoby,

które zamówiły intencję mszalną z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń.

Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących

oraz o ustanie epidemii.

Prosimy także o wrażliwość na tych parafian,

którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.