Intencje mszalne

Konto na które można wpłacać ofiary na kościół

PKO Ban Polski    71 1020 5200 0000 4402 0071 1333

 

Intencje Mszy św. (27.11. – 4.12.2022r.)

 27.11.          I Niedziela Adwentu

9.00            + Wandę, Stanisława Matuszewskich (int. od syna Konrada z rodz.)

11.30           + Witolda Lityńskiego (3 r.ś.)

 28.11. poniedziałek

16.00           + Bożenę Hansel (int. od Dyrekcji i pracowników DPS-u)

 29.11. wtorek                RORATY    

16.30           + Edwarda Kocoł i zm. z rodz. Nytków

                    + Krzysztofa Matwieja (int. od kolegów i koleżanek)

30.11. środa

16.00          + Stanisława, Wandę Matuszewskich (int. od Elwiry Ferchow)

                   +Konstantego Pacyniak (14 r.ś.) i zm. z rodz.

 1.12.  czwartek              RORATY

16.30           + Beatę Jakubczak (6 r.ś.)      

                    + Sylwestra Kulpa (int. od rodz. Banachów)

                     + Wandę Kanarek (int. od sąsiadów Skowronów)

2.12. piątek

16.00           + Jana Kaniewskiego (int. od Dyrekcji i pracowników DPS-u)

 3.12. sobota        

16.00           dziękczynno błagalna w int. Juli Rzymkowskiej z okazji 18 ur.

17.00           + Stanisława i Janusza (16 r.ś.) Grabowskich (int. od wnuków Rafała i Marcina z rodz., Karoliny Banaszczyk, Grzegorza, Haliny Lewandowskich)

                    + Zdzisława Frąszczak (int. od siostrzeńca Adama z rodz.)

                   (liturgia niedzielna)

4.12.  II Niedziela Adwentu

9.00            dziękczynno błagalna w int. Genowefy Bogun z okazji 99 r. ur.

11.30           + Marka (7 r.ś.) , Emila Stachowiaków