Intencje mszalne

Konto na które można wpłacać ofiary na kościół

PKO Ban Polski    71 1020 5200 0000 4402 0071 1333

 

Intencje Mszy św. (16.05. – 22.05.2022r.)

 6.05. poniedziałek

17.00               + Zbigniewa Hunkel

17.05. wtorek       

17.00               + Annę (10 r.ś.), Józefa Szpadzińskich

18.05. środa

17.00               + Helenę, Janusza Bednarczyk, Krystynę Fijas

                        + Natalię Józefa Śmigiel

                        + Stanisława Minikowskiego (z okazji imienin), Stanisława, Antoninę Minikowskich, Mariannę, Damazego Stachowiak, zm. z rodz.

                        + Mariannę Skowron (int. od sąsiadów Żurowskich)

                        + Jana Kulpa (int. od córki Marii z rodz.)

                        + Bolesławę Raniszewską (int. od córki Małgorzaty z mężem)

17.45               + Krystynę Murawską (int. od koleżanki)

+ Anielę Ziemkiewicz (int. od p. Sołtys i Rady Sołeckiej)

+ Jana Józefczaka (int. od rodz. Kazimierza i Weroniki Wegnerowskich z córką)

+ Zdzisława Rakszawskiego (int. od rodz. Spólników i Ratajczaków)

+ Emila Stachowiaka (int. od sąsiadów Ferchow)

+ Tadeusza Wrzos (int. od Stanisławy Sigit i rodz. Konwent)

+ Wandę Matuszewską (int. od Romana z Bydgoszczy)

19.05.  czwartek

17.00               + Janinę, Franciszka Bardzińskich

            + Kazimierę, Józefa, Wojciecha Gronostaj, Salomeę, Franciszka Kosteckich

                        + Irenę Lewandowską (int. od Krystyny Frelich)

+ Jadwigę Borkowską (int. od Krystiana i Wiesławy Zielińskich)

+ Czesławę Loks (int. od syna Jana z rodz.)

+ Mariannę Skowron (int. od sąsiadów Kanarków)

+ Emila Stachowiaka (int. od chrzestnej Marii z mężem)

20.05. piątek

17.00               + Zofię, Floriana Rutkowskich

                        + Stefana Tomczewskiego

+ Władysława Lewandowskiego (int. od siostry Eli z rodz.)

21.05. sobota

16.00               + zm. z rodz. Walczaków, Czochurów i Jankowskich                                                                                                                                      (liturgia niedzielna)

22.05.  VI Niedziela Wielkanocy

9.00                 + Stanisławę, Władysława, Jana Wegnerowskich

11.30               dziękczynno błagalna w int. Pawła i Moniki Ignacyk z okazji 10 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa     (nabożeństwo majowe)