Intencje mszalne

Konto na które można wpłacać ofiary na kościół w czasie pandemii

PKO Ban Polski    71 1020 5200 0000 4402 0071 1333

 

Intencje Mszy św. (20.09. – 26.09.2021)

20.09. poniedziałek

7.00                Mszy św. u Sióstr

21.09. wtorek

17.00             + Magdalenę Czarnecką (int. od Roberta i Agnieszki Miętkiewicz z dziećmi)

+ Jerzego Durlaka (int od siostry Zofii i rodz. Sąsałów)

+ Franciszka Durlaka (int. od siostry Zofii i siostrzeńca Krzysztofa z rodz.)

+ Bożenę Ciemną (int. od córki Ani z rodz.)

+ Władysława Nowaka (int. od córki Emilii z mężem)

22.09. środa

17.00              + Jerzego Gołaszewskiego

+ Stanisława Szymczyka (int od rodz. Madajczyków i Jankowskich)

+ Barbarę Błaszczyk (od Ryszarda Litwickiego)

+ Czesława Paczkowskiego (int od sąsiadów Ferchow)

+ Mirosławę Mrozińską (int. od Sołtysa i Rady Sołeckiej z Kawęczyna)

+ Wacława Wróblewskiego (od pracowników Sz.P. w Murzynnie)

 23.09. czwartek

17.00              + Andrzeja (21 r.ś.), Marię, Zygmunta Mikołajewskich

 24.09.  piątek

17.00              + Halinę Olejniczak (int. od syna Tomasza z żoną)

 25.09 sobota

15.00              + Mirosława Kuberskiego (DPS)chrzest

16.00              dziękczynno błagalna w int. p. Małgorzaty i Krzysztofa Skowron z okazji                         40 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa

17.00              + Grzegorza Sobczaka (2 r.ś.)                  Liturgia niedzielna

 26.09. XXVI Niedziela

9.00                + Anielę, Wacława Obiezierskich, Eleonorę, Andrzeja Potaczek

11.30              + Mieczysławę, Majer (2 r.ś.) i zm. z rodz. Majer i Zychów