Pytania dla dzieci do I Komunii św.

Pytania Egzaminacyjne

 1. Główne prawdy wiary.
 2. 10 Przykazań Bożych.
 3. 5 Przykazań kościelnych.
 4. 7 sakramentów św.
 5. 7 grzechów głównych.
 6. Akt wiary, nadziei, miłości.
 7. Co to jest grzech? (Grzech jest nieposłuszeństwem wobec Pana Boga, to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub Kościelnego).
 8. Czym jest grzech śmiertelny, a czym lekki? (Grzech śmiertelny to przekroczenie przykazania w rzeczy ważnej i niszczy przyjaźń z Panem Bogiem, a grzech lekki to przekroczenie przykazania w rzeczy mniej ważnej i osłabia przyjaźń z panem Bogiem)
 9. Co to jest sumienie? (Sumienie to głos Pana Boga w naszym sercu, który mówi co jest dobre, a co złe)
 10. Wymień 5 warunków dobrej Spowiedzi?
 11. Co to jest Rachunek sumienia? (Rachunek sumienia to przypomnienie sobie swoich grzechów).
 12. Co to jest żal za grzechy? (Żal za grzechy to szczere przeproszenie Pana Boga za swoje grzechy).
 13. Co to jest mocne postanowienie poprawy? (Mocne postanowienie poprawy to powiedzenie Panu Bogu, że odtąd będziemy unikali grzechu).
 14. Jak wyznajemy grzechy Panu Jezusowi? (Grzechy wyznajemy szczerze, nie kłamiemy, ponieważ Spowiedź jest wtedy nie ważna. Wyznając grzech ciężki mówimy ile razy go popełniliśmy).
 15. Co to jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu? (Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu to naprawienie popełnionego zła i wykonanie zadanej na Spowiedzi pokuty).
 16. Co to jest Msza św.? (Msza św. jest bezkrwawą Ofiarą Pana Jezusa, w której ofiaruje się On Bogu Ojcu pod postacią Chleba i Wina).
 17. Co to jest post eucharystyczny? (Post eucharystyczny polega na tym, że jedną godzinę przed Komunią św. nie jemy i nie pijemy).
 18. Formuła Spowiedzi św.